5 kluczy do LEPSZEGO świata internetu

uwolnij się

5 pokoJÓW
każdy pokój poświęcony jednemu wyzwaniu/zagrożeniu czekającemu w sieci 

gra rekomendowana dla dzieci i młodzieży w wieku 11-16 lat

          fake news
                               sexting           

    cyberprzemoc        wizerunek

 wzory do naśladowania                                                           

 

Projekt jest finansowany w ramach Programu „Fundusz pomocowy dla organizacji pozarządowych oraz inicjatyw obywatelskich 2022-23”, utworzonego przez Polsko- Amerykańską Fundację Wolności, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.

Scroll to Top